Make your own free website on Tripod.com

 

TUAH PERMATA ENTERPRISE No Keahlian : C-0802-1999
Asmah Leman, Hajjah Jenis Perniagaan : Perladangan
Alamat Perniagaan: No. 14, Tingkat Atas, Jalan Dato' Bahaman 2, Lurah Temerloh, 28000 Temerloh. Tel/Fax : 09-2961815, 2963022

E-Mail :

HP:

Website :