Make your own free website on Tripod.com

 

 

BIRO PENGURUSAN DAN KEAHLIAN
Pengerusi Dato' Md. Shariff B. Shamsuddin
FUNGSI BIRO
Bertanggungjawab terhadap kelancaran pentadbiran dan pengurusan DPMM Pahang
Bertanggungjawab terhadap semua ahli-ahli Dewan, menguruskan pendaftaran ahli dan menerbitkan Direktori Keahlian
Bertanggungjawab terhadap sebarang urusan berkaitan sumber manusia dan keperluan pentadbiran
Merangka dan melaksanakan sistem pengurusan yang terkini dan terbaik
Mengambil alih dan menampung kelemahan atau kekurangan fungsi biro-biro lain terutama yang melibatkan ahli