Make your own free website on Tripod.com

 

 

BIRO PERHUBUNGAN AWAM DAN PENERBITAN
Pengerusi En. Mohd. Hambali B. Abd. Aziz
FUNGSI BIRO
Merangka dan membina imej Dewan yang boleh dibanggakan dan diyakini oleh pelbagai pihak dan lapisan masyarakat
Mengatur pertemuan antara ahli-ahli Dewan dengan pemimpin negara, negeri dan swasta
Bertanggungjawab menerbitan dokumentasi Dewan untuk edaran
Merangka etika perhubungan awam kakitangan Dewan
Menjalin hubungan mesra dan positif dengan semua pihak bagi kepentingan Dewan