NAZRI HINDON No Keahlian : C-0589-1994
T/A Muliana Construction Jenis Perniagaan : Pembinaan . Pemborong Am, Pembekal Barang Keperluan Kerajaan
Alamat Perniagaan: 12-249, Desa Jati, 26700 Muadzam Shah. HP: 011-951461