ROSMAN ALIAS No Keahlian : C-0641-1995
Perniagaan Rosman Alias Jenis Perniagaan : Kontraktor Binaan, Kedai Runcit/Barang Runcit, Perkhidmatan Pembersihan Ladang, Kerja-kerja Pemasangan/Pembekalan Paip, Kontraktor Jalan, Pembentungan.
Alamat Perniagaan: No. 17 A, Kampung Tanjung Manggis, Dong, 27040 Raub. HP: 010-9883653