ROSNI ZAHARI No Keahlian : C0525-1992
Rosni, Francis Tan & Ho Jenis Perniagaan : Firma Guaman/Peguam .
Alamat Perniagaan: Peguambela & Peguamcara, No 50, Tingkat 1, Lurah Temerloh, 28000 Temerloh. Tel/Fax :09-2965500 /2965522