YH. DATO' HAJI MAHMOOD MAT TAIB, DIMP., SMP., No Keahlian : C-0170-1987
Pakatan Majdi Jaya Jenis Perniagaan : Pembinaan, Kontraktor Am
Alamat Perniagaan: B-1, Bangunan LKNP, P/S Chenur, 28100 Temerloh. Tel/Fax : 09-471257