DEWAN PERNIAGAAN MELAYU PAHANG BHD No. Keahlian:C-0225-1975
Dewan Perniagaan Melayu Berhad Jenis Perniagaan : Agensi Umum
Alamat Perniagaan: No. 40, Tingkat 1, Bangunan DPMP, Jalan Wong Ah Jang, 25100 Kuantan, Pahang Darul Makmur Tel/Fax :09-5131540