ABU BAKAR B. HJ. AHMAD No Keahlian : C-0611-1994
KTZ Doby Jenis Perniagaan : Pusat Dobi
Alamat Perniagaan: No.58, Bandar Baru Maran, 26500 Maran, Pahang Darul Makmur. Tel/Fax : 09-471513