SHAMSUL ISMAIL B. HJ SHAMSUDDIN No Keahlian : C-0763-1998
Shumul Enterprise
Modal DiBenar: RM 120,000.00
Modal Berbayar:RM 120,000.00
Nilai Projek: RM 120,000.00
Pengalaman Berniaga 15 Tahun
Jawatan Syarikat Pemilik Tunggal
Jawatan DPPM Pahang Ahli Biasa
Alamat Perniagaan Stesen Petronas, Bandar Baru Jaya Gading, 26070 Kuantan, Pahang
Jenis Perniagaan Stesen Minyak (PETRONAS)
Tel/Fax 609-5381802
E- Mail shumul7@tm.net.my
Website http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/1969