PERANAN DEWAN KEPADA AHLI

Mengadakan suasana yang kondusif bagi menggalakkan peniaga-peniaga Melayu menjadi ahli Dewan dan Persatuan Gabungan.
Mengadakan aktiviti-aktiviti untuk faedah ahli.
Mewujud, membuka atau memberikan peluang-peluang perniagaan kepada ahli-ahli dari segi pengetahuan teknikal, kemahiran pengurusan dan pemasaran.
Menggalakkan kewujudan satu tenaga bersepadu (cohesive force) di antara ahli-ahli di dalam bidang-bidang perniagaan mereka
Mewujudkan satu kumpulan pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga Bumiputera yang bertahap tinggi dan profesional
Memperjuangkan hak mutlak ahli-ahli dalam bidang perniagaan berasaskan konsep"Fair Trade"
Memainkan peranan sebagai perantara, jurucakap dan penasihat bagi pihak ahli-ahli.
Menyediakan kemudahan khidmat nasihat kepada ahli-ahli.
Menyatupadukan peniaga-peniaga Bumiputera melalui Dewan dan mewujudkan semangat kesetiaan di dalam kesatuan

PERANAN DEWAN SECARA UMUM

Menyediakan satu pusat sumber Maklumat Perniagaan dan Perindustrian
Merancang dan melaksanakan aktiviti penghasilan kewangan (Fund Generating) secara berterusan ke arah memperkukuhkan kewangan dewan.
Menyediakan satu Organisasi sekretariat yang mempunyai tenaga kerja mencukupi, mahir, cekap dan berdedikasi untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab.