KEMUDAHAN DEWAN UNTUK AHLI

Peralatan (Kadar Bayaran Berpatutan)
Telefon & Fax
Photostate
Risiograph
Bilek Mesyuarat (Kapasiti: Maxima 20 orang)

 

Dewan Seminar (Kapisiti: Maxima 60 orang)  
Perpustakaan Mini & Pusat Sumber
Mengeluarkan Surat-surat Sokongan Kepada Yang Memerlukan
Menyatupadukan peniaga-peniaga Bumiputera melalui Dewan dan mewujudkan semangat kesetiaan di dalam kesatuan